Duurzaamheid binnen kerken

KerkStroom verstaat onder duurzaamheid: het toekomstbestendig gemeente-zijn. Dat wil zeggen: de kerk zo besturen dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Dit heeft o.a. met financiële middelen en kostenbeheersing te maken. Energie is – na loonkosten - de grootste kostenpost op uw begroting. Dit onderstreept de noodzaak tot energiebesparing.

KerkStroom en energiebesparing

KerkStroom is de energiepartner van haar deelnemers. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van energiebesparing. Energiebesparing begint bij inzicht in de verbruiken en kosten. Hiervoor is onze energiescan zeer geschikt. Inzicht leidt tot besparing en bewustwording, dus moet er over gesproken worden met uw leden om draagvlak te creëren. Ook daar helpen we u bij. We hebben veel kennis in huis over de gedragscomponent en motivatoren rondom energiebesparing. Uiteraard delen we ook graag technische kennis met u over verlichting of het zelf opwekken van energie met een KerkStroom Zonnecentrale. Tenslotte kunt u bij ons terecht voor financiering van energiebesparende maatregelen. 

Politiek en subsidies 

KerkStroom is dagelijks in gesprek met kerkrentmeesters, lokale en provinciale overheden. We weten uit ervaring hoe de plaatselijke politiek gemotiveerd kan worden om kerken met faciliteiten en geld te ondersteunen bij hun energiebesparing. Dit sluit namelijk naadloos aan bij de politieke doelstellingen.

Voor meer informatie over duurzaamheid binnen uw kerkelijke gemeente kunt u contact opnemen met Robert den Ouden. Robert den Ouden