Energiebesparingsadvies

KerkStroom ondersteunt zijn deelnemers bij het terugdringen van het energieverbruik en het zo efficiënt mogelijk benutten van stroom en gas. 
 
Elke kerk in Nederland kan een beroep doen op onze energiescan. Concreet houdt dit in dat onze bouwkundig ingenieur bij u op locatie het energieverbruik van uw gebouwen in kaart brengt en analyseert.
Alle bevindingen worden vastgelegd in een leesbaar en begrijpelijk  rapport dat concrete handvatten biedt om direct met energiebesparing aan de slag te gaan. Uiteraard worden de aanbevelingen in volgorde van haalbaarheid gepresenteerd, voorzien van een schatting van benodigde investeringen en de mogelijkheid tot zelfwerkzaamheid. U zult verrast zijn hoeveel energie bespaard kan worden door eenvoudige maatregelen te treffen die nauwelijks geld kosten. Ons rapport presenteren we in een interactieve sessie aan uw kerkenraad en/of college van kerkrentmeesters en betrokken leden van uw kerk. Maar we doen meer!
 

Gedragsverandering en beïnvloeding

Naast het bespreken van technische maatregelen gaan we met u in gesprek over de communicatie inzake energie bij de gebruikers van uw gebouwen. Want bewustwording leidt tot gedragsverandering. En gedragsverandering leidt tot structurele energiebesparing! Veelal hebben uw leden geen flauw idee hoe groot de kostenpost energie is, laat staan als we het doorrekenen naar kosten per lid per jaar. U ontvangt praktische tips en trucs om ook uw leden te overtuigen dat energiebesparing broodnodig is voor de continuïteit van uw kerkelijke activiteiten.  
 

Subsidies en politieke betrokkenheid

KerkStroom is zeer ervaren in het betrekken van de lokale en provinciale politiek bij het verduurzamen van kerken. Dit leidt regelmatig tot subsidiëring van ons energiebesparingsadvies of schaalvergroting wat tot kostenbesparing leidt. Ook kunnen we u informeren over eventueel beschikbare subsidies.
 

Financiering van energiebesparende maatregelen

Onze inzet is er altijd op gericht u daadwerkelijk aan het werk te zetten. Voor veel maatregelen is uiteraard geld nodig. KerkStroom  biedt u diverse mogelijkheden tot voorfinanciering van energiebesparende maatregelen.
 
Hebt u vragen rondom energiebesparing binnen uw kerk, neemt u dan contact met Robert den Ouden op! Robert den Ouden