Kerkverwarming

Het verwarmen van een kerkgebouw is voor veel gemeentes lastig. Er wordt veel gas gebruikt om de bezoekers een bepaalde mate van comfort te bieden. Vanwege het beperkte gebruik van het kerkgebouw gedurende de week, wordt het gebouw vaak binnen een paar uur op temperatuur gebracht. Daardoor kan schade worden toegebracht aan het gebouw en/of het interieur zoals een orgel, (muur)schilderingen, houten objecten (beelden, herenbanken etc). 

Grote kostenpost

Voor veel kerken vormen de stookkosten de grootste kostenpost op de energierekening. Er bestaat dus een spanningsveld tussen het enerzijds zorgen voor comfort en het anderzijds in de hand houden van de stookkosten.

KerkStroom helpt u met een verantwoorde verwarmingsstrategie

Door bij het verwarmen van een kerkgebouw rekening te houden met de randvoorwaarden die aan het binnenklimaat gesteld worden door het gebouw en het aanwezige interieur, kan de kerk op een veilige en verantwoorde manier verwarmd worden. Hierdoor kan niet alleen efficienter met energie omgegaan worden, maar kunnen ook eventuele restauratiekosten flink verlaagd worden. 

KerkStroom ondersteunt u graag door u te adviseren over een efficiënte verwarmingsstrategie en waar nodig hoe deze aangepast kan worden. Dat geldt uiteraard ook voor de verwarmingsinstallatie.

Binnen KerkStroom is Dionne Limpens-Neilen verantwoordelijk voor de advisering m.b.t verwarming/binnenklimaat. Neemt u gerust contact met haar op! Dionne Limpens-Neilen